logo
Aktuality ze světa folkloru, folklorní soubory, folklorní festivaly a akce,
folklorní CD, MC, publikace, zvyky a pranostiky, kuchařka...
Český rok

Novinky
Folklorní soubory I.
Folklorní soubory II.
Folklorní kalendář
Folklorní festivaly
Festival Tradice
Folklorní CD a MC
Folklorní fotogalerie
Folklor v éteru
Folklorní publikace
Folklorní kuchařka
Zvyky a pranostiky
Lidé ve folkloru
Folklorní oblasti
Slovensko
Archiv příspěvků
Krátké pozvánky

Kontakt
Pro registrované

Bezděkov

Katastr obce byl osídlen od pravěku, jak to dokazují archeologické nálezy např. pazourkových nástrojů. Bylo zde také odkryto slovanské pohřebiště z 11. - 12. století dokladující dlouhou existenci vesnice. Z pěti kostrových hrobů byly ve třech milodary, ale pozoruhodný byl hlavně jeden hrob. Člověk v něm pohřbený byl považován za upíra. Měl v otevřených ústech zaražený dřevěný kolík, který sahal až k pravému rameni, aby nemohl živým po smrti škodit a páchat zlo.
Obec je písemně poprvé zmiňována až roku 1378. Tehdy to byla církevní půda - vlastnilo ji olomoucké biskupství. Jednalo se o statek odlehlý od ostatních držav biskupství, a proto byl často zastavován. Roku 1491 Bezděkov koupil Vilém z Pernštejna, který na Pardubicku právě budoval své panství.
Za dob pánů z Pernštejna proslulo Pardubicko jako významná rybniční oblast, stejně jako jižní Čechy. Návesní potok protékající Bezděkovem začal napájet 7 rybníků v okolí a sádky. Mohutná vlna budování rybníků skončila roku 1549, a to z prostého důvodu: rybníky nebylo už kde stavět. V té době jich totiž existovalo na Pardubicku celých 230, a to ne na příliš rozlehlém území.
A proč dnes není v okolí Bezděkova ani stopa po rybnících? Koncem 18. století totiž začalo rybnikářství upadat. Výnosy z ryb nebyly tak vysoké a bývalé rybníky se začaly postupně přeměňovat na ornou půdu. Tak už v roce 1802 zbylo z původních 230 pouze 69 rybníků. Časy se zkrátka změnily. Přitom roku 1560, kdy se Pardubické panství a s ním i Bezděkov stalo majetkem Královské komory, představoval zisk z chovu ryb a jejich prodeje úžasných 70% příjmu vrchnostenské pokladny.

KONTAKTNÍ ADRESA:

Obecní úřad Bezděkov
Bezděkov 60
535 01 Přelouč
Česko (CZ)
tel: (+420) 466972540

LOKALIZACE

NA ÚZEMÍ OBCE EVIDUJEME


Typ záznamu: Město nebo obec
AKTUALIZACE: správce systému (Mikroregion Podhůří Železných hor) org. 127, 02.01.2006 v 08:41 hodin

ČESKY DEUTSCH ENGLISH POLSKI

logo

POZVÁNKY
***********
Copyright 1998-2020 © Aleš Mokren a Luděk Šorm