logo
Aktuality ze světa folkloru, folklorní soubory, folklorní festivaly a akce,
folklorní CD, MC, publikace, zvyky a pranostiky, kuchařka...
Český rok

Novinky
Folklorní soubory I.
Folklorní soubory II.
Folklorní kalendář
Folklorní festivaly
Festival Tradice
Folklorní CD a MC
Folklorní fotogalerie
Folklor v éteru
Folklorní publikace
Folklorní kuchařka
Zvyky a pranostiky
Lidé ve folkloru
Folklorní oblasti
Slovensko
Archiv příspěvků
Krátké pozvánky

Kontakt
Pro registrované

Seminář Ediční problematika hudebního a tanečního folkloru (na příkladu Janáčkových záznamů)

Etnologický ústav AV ČR v Praze, v. v. i., (Kabinet hudební historie a Pracoviště Brno) ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka v Brně Vás srdečně zvou na mezinárodní pracovní seminář, který se koná ve středu 26. září (13-17 h.) a ve čtvrtek 27. září 2007 (9-13 h.) v konferenčním sále Ústavu analytické chemie Akademie věd ČR, v. v. i., v Brně, ul. Veveří 97, 5. patro.
Program semináře:

Středa 26. září 2007


13 hod.
Úvodní zdravice hostitelského ústavu
Jana Pospíšilová, vedoucí Pracoviště Brno, EÚ AV ČR v.v.i.
Jarmila Gabrielová, vedoucí Kabinetu hudební historie, EÚ AV ČR, v.v.i.

13,15 hod.
Aktuálně k edicím hudebního a tanečního folkloru

Eva Krekovičová: K problematike edičnej praxe při vydávaní piesňových zbierok na Slovensku v súčasnosti (k filozofii edícií)

Bernard Garaj: K aktuálnym problémom edícií hudebného (a tanečného) folklóru na Slovensku

Diskuse
- přestávka -

14,30 hod.
Věra Thořová: K edicím českého hudebního folkloru.

Marta Toncrová, Lucie Uhlíková: Srovnávací poznámky k písním v tištěných edicích.

Jan Blahušek: Elektronické edice písňových sbírek.

Antonín Bukovský: Digitalizace písňových fondů EÚ AV ČR v Brně.

Diskuse
- přestávka -

16,15 hod.
Hana Urbancová: Pramenno-kritická edícia vianočnej zbierky Andreja Kmeťa - charakter prameňa a zásady vydania.

Tomáš Slavický: Mezi normou a praxí - problémy rytmického zápisu lidových kostelních písní

Jarmila Procházková: Jistoty a dilemata při přípravě edice Janáčkových folklorních záznamů

Diskuse
- závěr kolem 17,30 -


Čtvrtek 27. září 2007
9,00 hod.
Zvukové edice

Lubomír Tyllner: Zvukové edice tradiční hudby

Gerda Lechleitner: Das Editionsprojekt des Phonogrammarchivs 'Gesamtausgabe der historischen Bestände 1899-1950' - Probleme und Lösungsvorschläge

Jiří Plocek: Fonografické záznamy lidového zpěvu pořízené L. Janáčkem a spolupracovníky - filosofie a problémy spojené s jejich vydáním v roce 1998 vydavatelstvím GNOSIS BRNO

Michal Škopík: Některé aspekty reedice starších zvukových nahrávek.

Diskuse
- přestávka -

10,45 hod.
K edicím tanečního folkloru

Daniela Stavělová: Edice a reedice záznamů lidového tance v Čechách.

Jitka Matuszková: Zkušenosti s vydáváním videonahrávek lidových tanců.

Klára Kašparová: Ediční zkušenost se sbírkou valašských tanců Zdeňka Kašpara

Diskuse
Kateřina Silná: K možnostem další interpretace tanečních záznamů L. Janáčka

12,00 hod.
Janáček a folklor v souvislosti s dalšími edičními počiny a v zrcadle recepce

Alena Němcová: Revize lidových textů a nářečních prvků při edici děl Leoše Janáčka.

Lenka Stránská
"Imaginární folklór" : Leoš Janáček a folklór z pohledu francouzské hudební vědy

Diskuse
- závěr kolem 13,00 h. -
Zveřejněno 20.09.2007 v 06:17 hodin

ČESKY DEUTSCH ENGLISH POLSKI

logo

POZVÁNKY
***********
Copyright 1998-2024 © Aleš Mokren a Luděk Šorm