logo
Aktuality ze světa folkloru, folklorní soubory, folklorní festivaly a akce,
folklorní CD, MC, publikace, zvyky a pranostiky, kuchařka...
Český rok

Novinky
Folklorní soubory I.
Folklorní soubory II.
Folklorní kalendář
Folklorní festivaly
Festival Tradice
Folklorní CD a MC
Folklorní fotogalerie
Folklor v éteru
Folklorní publikace
Folklorní kuchařka
Zvyky a pranostiky
Lidé ve folkloru
Folklorní oblasti
Slovensko
Archiv příspěvků
Krátké pozvánky

Kontakt
Pro registrované

ČERVENEC

pranostiky sedmého měsíce v roce
Co červenec neupeče to už srpnu neuteče

2. červenec
Déšť na Navštívení Panny Marie potrvá do Zuzany.
Prší-li na Marie navštívení, po čtyřicet dní bez deště není.
Prší-li na Marie navštívení, čtyřicet dní konce není.
Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce jisté.
Když na navštívení Panny Marie prší, čtyřicet dní se voda vrší.

4. červenec
Když prší na svatého Prokopa, promokne každá kopa.
Na Prokopa promokne kdekterá kopa.
Svatý Prokop kořen dokop.
Svatý Prokop, zelí okop!
Svatého Prokopa den, nešťastný den.

6. červenec
Po svatém Janu Husi šelma sedlák, který srpy nebrousí.

8. červenec
Kolik žita narostlo do sv. Kiliána, tolik už ostane.

10. červenec
Jaká povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm týdnů patří.
Prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne.

13. červenec
Svatá Markyta hodila srp do žita.
Svatá Markyta vede (vodí) žence do žita.
Svatá Markyta velí: "Lidé, okopávejte zelí!"
Déšť o Markytě trvá čtrnáct dnů a zvěstuje špatný čas na sklizeň sena a obilí.
Na Markétu-li prší, ořechy se stromu srší.
Zapláče-li Markyta, bude dešťů dosyta.
Ženci na pole, včely s pole.

15. červenec
Věje-li v den rozeslání svatých apoštolů jižní vítr, bude velká drahota a tam odkud vítr věje velká láce.

18. červenec
O svatém Kamilu slunce má největší sílu.

19. červenec
Je-li na svatého Vincence slunečno, bude hodně vína.

20. červenec
Na svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim.
Do svatého Eliáše i pod křovím schne, po něm ani na křoví.

21. července
Na svatého Praxeda mlha zrána k zemi usedá.
Na proroka Daniele nalije též do mandele.

22. červenec
V den Máří Magdaleny rádo poprchává, neboť svého Pána oplakává.
Prší-li v den svaté Maří Magdalény, obilí i v stodole se zazelení.
Je-li na svatou Máří Magdalénu vítr, jde dobře každý obchod. (nebo: půjdou hodně kupci na len).
Na svatého Filipa ječmínek se oklípá.

23. červenec
Prší-li o Apolináři, dlouho se z lesů voda paří.

25. červenec
Pěkný den před svatým Jakubem slibuje pěkné žně.
Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě sněhu.
Co do sv. Jakuba (vína) odkvěte, do Havla uzraje.
Na Jakuba - kobzolí průba.
Do Jakuba zelíčko - po Jakubu zelí.
Je-li teplo na Jakuba, bude zima na vánoce.
Parno o Jakubě, zima o vánocích.
Na svatého Jakuba dopoledne léto, odpoledne zima.
Pěkný den před svatým Jakubem slibuje dobré žně.
Jak je teplý svatý Jakub, tak studené jsou vánoce.
Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna vlasy.
S které strany sv. Jakub fouká, v té straně bude drahá mouka.

26. červenec
Svatý Jakub dává kukuřici klasy, svatá Anna vlasy.
Jakub načeše, Anna napeče.
Svatá Anna - chladna z rána.
Bábo, bábo, svatá Anno, dej aby uzrálo!
O svaté Anně žitečka se nažne.
Svatá Anna žito žala.
Když na svatou Annu mravenci pilně lezou a dělají si kopky, hádá se na tuhou zimu.

31. červenec
Od svatýho Ignáca léto se obracá.

Když dne ubývá, horka přibývá.
Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.
Červenec horký, pěkné jsou vdolky.
Zveřejněno 08.03.2003 v 21:12 hodin

ČESKY DEUTSCH ENGLISH POLSKI

logo

POZVÁNKY
***********
Copyright 1998-2024 © Aleš Mokren a Luděk Šorm