logo
Aktuality ze světa folkloru, folklorní soubory, folklorní festivaly a akce,
folklorní CD, MC, publikace, zvyky a pranostiky, kuchařka...
Český rok

Novinky
Folklorní soubory I.
Folklorní soubory II.
Folklorní kalendář
Folklorní festivaly
Festival Tradice
Folklorní CD a MC
Folklorní fotogalerie
Folklor v éteru
Folklorní publikace
Folklorní kuchařka
Zvyky a pranostiky
Lidé ve folkloru
Folklorní oblasti
Slovensko
Archiv příspěvků
Krátké pozvánky

Kontakt
Pro registrované

Lidé ve folkloru

Při příležitosti konání valné hromady, byly při slavnostním podvečeru dne 18. listopadu 2000 oceněny ososbnosti, které významným způsobem přispěly k rozvoji Folklorního sdružení České republiky a dlouhodobě s ním spolupracují. Ocenění předali 1. místopředseda Senátu Parlamentu České republiky pan Ivan Havlíček, náměstek ministra kultury České republiky pan Ilja Racek a předseda Folklorního sdružení České republiky pan Zdeněk Pšenica.

Uznání 1. místopředsedy Senátu Parlamentu ČR
obdrželi:


Čumpelíková Barbora - 10 let členka výboru, redaktorka časopisu,
lektorka

Dobrovolný Petr - 10 let člen výboru, místopředseda

Haluzová Věra - 10 let spolupracuje, členka revizní komise,
autorka pořadů

Chochola Bohuslav - 10 let spolupracuje, předseda revizní komise

Kadlec Jan (in memoriam) - předseda Hanáckého regionálního sdružení

Pšenica Zdeněk - 10 let spolupráce, člen revizní komise, předseda
sdružení

Synek František - 10 let spolupráce, bývalý předseda, šéfredaktor
časopisu

Zehnalová Eva - 10 let spolupráce, členka revizní komise

 

Uznání ministra kultury ČR pro osobnosti hnutí
obdrželi:


Balounová Aleša - regionální pracovnice Karlovarska, sběratelka
folkloru

Brtník Mila - předs. Horáckého reg. sdružení, hudebník, sběratel,
vedoucí

Buroňová Anna - předs. Sdružení Těš. Slezska, vedoucí, autorka
pořadů

Čumpelík Jan - choreograf, spolupracovník sdružení

Jelínková Zdena - etnochoreoložka, sběratelka, autorka publikací
a pořadů

Kyselá Zdena - taneční pedagog, choreografka, vedoucí

Michálek Ladislav - člen výboru a ředitel zahr. vztahů FoS ČR,
ředitel MFF

Poláková Jaroslava - předs. Sdružení Opav. Slezska, význ. práce
v regionu

Pospíšil Jiří - folklorista, zpěvák, hudebník a tanečník, lektor

Práchenský Jiří - člen výboru FoS ČR, předs. regionu SV Čech,
vedoucí

Rejšek Radomil - tajemník zahr. sekce FoS ČR, lektor, tanečník,
zpěvák

Rejšková Eva - asistentka zahr. sekce FoS ČR, lektorka, dopisovatelka
ČF

Skálová Alena - taneční pedagožka, lektorka, choreograf, vedoucí

Šamánková Jana - předs. Valašského reg. sdružení, vedoucí

Šejvlová Věra - regionální pracovnice, vedoucí

Štika Jaroslav - etnograf, sběratel, lektor a autor publikací
a pořadů

Valentová Irena - členka rev. komise FoS ČR, ředitelka MFF,
vedoucí

Zima Štefan - taneční pedagog, předseda Folklornej unie na Slovensku


Pamětní list FoS ČR pro osobnosti regionů, festivalů, souborů a spolupracovníky obdrželi:
Bažantová Zdena - mnohaletá administrativní prac. FoS ČR
Benda Jan (in memoriam) - senátor, rádce a spolupracovník FoS ČR
Bělohlávek Jan - nám. ministra školství, mládeže a tělovýchovy, pomocník
Bělohlávek Martin - předs. České rady pionýrů, spolupracovník
Bogdan Josef - iniciátor založení a výkonný tajemník FoS ČR, poradce MZ
Cihlářová Ivana - novinářka, spolupracovnice redakce časopisu
Folklor
Dadák Jaromír - hudební skladatel, regionální osobnost, spolupracovník
Dekan Viliam - zahr. tajemník, dlouholetý spolupracovník FoS, ředitel MFF
Dresslerová Eva - ředitelka MDF Strakonice, spolupracovnice FoS ČR
Drtilová Libuše - ředitelka MFF Šumperk, spolupracovnice FoS ČR
Fabišik Vlastimil - předs. Armádní folk. asociace, autor, režisér, vedoucí
Fryč Jindřich - řed. odboru pro mládež MŠMT ČR, spolupracovník FoS ČR
Gregušová Alice - ředitelka kult. střediska, regionální pracovnice
Jurášek Jaroslav - hudebník, lektor, upravovatel lid. písní, spolupracovník
Hanka Lubor - předs. sdružení Karlovarska, ředitel MFF Karlovy Vary
Havlíček Ivan - 1. místopředs. Senátu PČR, rádce, spolupracovník FoS ČR
Houska Martin - poradce MZ ČR, spolupracovník FoS ČR
Hrubeš Bohuslav - místopředs. rev. komise FoS ČR, region. pracovník
Oravec Lubomír - tanečník valašského odzemku
Oravcová Eva - ekonomka FoS ČR
Palla Miroslav - vedoucí programové rady Slezských dnů
Pitter Jiří - historicky první předseda FoS ČR, tanečník, zpěvák
Pavlíková Jiřina - poslankyně PS PČR, spolupracovnice FoS ČR
Kadlubiec Daniel - etnograf a folklorista, regionální osobnost
Kantorová Jarmila - manager Slezských dnů v Dolní Lomné
Kašpar Zdeněk - člen výboru FoS ČR, region. osobnost, primáš, sběratel
Kneifl Miroslav - vydavatel, dlouholetý spolupracovník sdružení
Komárek Čestmír - ředitel um. provozu VUS Ondráš, spolupracovník FoS ČR
Korzenny Jan - sběratel, fotograf, regionální osobnost
Krčmařová Růžena - výtvarnice, spolupracovnice FoS ČR
Krist Jan Miroslav - tanečník, lektor, region. osobnost
Kubíčková Zdena - předs. region. sdružení Moravia, spolupracovnice FoS
Kusovský Oldřich - programový řed. festivalu v Nymburce, reg. pracovník
Kyjonka Miroslav - upravovatel písní, primáš cimbálové muziky Slezan
Langhammerová Jiřina - etnografka, ved. Národopisného odd. NM
Lederer Petr - dlouholetý technický spolupracovník FoS ČR
Macečková Kateřina - předs. reg. sdružení Ostrava, lektorka, autor pořadů
Mišurec Zdeněk - etnograf, spolupracovník redakce ČF, rádce FoS ČR
Mědílek Petr - řed. MFF Červený Kostelec, spolupracovník FoS ČR
Mokren Aleš - reg. pracovník, technický spolupr. FoS ČR, ved. souboru
Novák Jaroslav - řed. festivalu Horácké slavnosti, ved. souboru
Nováková Marie - reg. osobnost, lektorka, vedoucí
Pachtová Marie - reg. osobnost, autorka pořadů a publikací, vedoucí
Pejchalová Eva - programová řed. slavností Světlá n. S., vedoucí
Perůtka Jiří - tanečník, organizátor, reg. osobnost, spolupracovník FoS ČR
Pokorný Jiří - organizační pracovník a ved. sekretariátu FoS ČR
Rašková Marie - reg. pracovnice, organizátorka
Režný Josef - hudebník, sběratel, reg. osobnost
Rotreklová Zdena - reg. pracovnice, vedoucí
Rusek Pavel - dirigent, organizátor a autor pořadů v Dolní Lomné
Rychtera Jindřich - řed. MFF Lázně Bělohrad, spolupracovník FoS ČR
sestry Žabkovy - zpěvačky slezských lidových písní (41 let)
Svobodová Jana - předs. Pražské folkl. unie, tanečnice, organizátorka
Svobodová Věra - choreografka, autorka pořadů, lektorka
Stuchlý Václav - regionální pracovník, sběratel a upravovatel lidových písní
Šafařík Pavel - dopisovatel časopisu Folklor
Šimková Věra - reg. osobnost, lektorka, vedoucí
Tomeček Pavel - člen výboru FoS ČR, tanečník, reg. osobnost
Tománek Jiří - předs. reg. sdružení Strážnicka, Veselska, Horňácka
Turoň Eduard - lidových hudebník
Urban Jiří - reg. pracovník, autor pořadů, vedoucí
Vršecký Miloš - tanečník, choreograf, autor pořadů, vedoucí
Wachtl Jaroslav - reg. pracovník, dopisovatel časopisu Folklor
Zelinka Milan - řed. MFF Brno a předs. Přátel folkloru Brno
Zogata Vladislav - gajdoš
Žabka Oto - lidový zpěvák a autor zlidovělých písní

Ministerstvo kultury ČR - podpora ediční a programové činnosti
FoS ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - významná spolupráce

Ministerstvo zahraničních věcí ČR - podpora propagace a zahr.
prezentace

Ministerstvo národní obrany ČR - významná spolupráce

Festival Rožnovská valaška - významná spolupráce

Odborné pracoviště IPOS - ARTAMA Praha - významná spolupráce

Ústav lidové kultury Strážnice - významná spolupráce

Valašské muzeum Rožnov p. R. - významná spolupráce a podpora
činnosti

TISK TG Lanškroun - významná pomoc při vydavatelské činnosti

Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. Praha - sponzor sdružení

festival Slezské dny Dolní Lomná - významný festival regionu
Slezsko

festival Hanácké slavnosti Prostějov - významný festival regionu
Haná

festival Horácké slavnosti Telč - významný festival regionu
Horácko

Mezinárodní dudácký festival Strakonice - významný hudební festival

Mezinárodní folklorní festival Liptál - významný festival

Mezinárodní folklorní festival Šumperk - významný festival

Mezinárodní folklorní festival Červený Kostelec - významný festival

Mezinárodní folklorní slavnosti Pod Zvičinou Lázně Bělohrad
- významný festival

Mezinárodní folklorní festival Strážnice - významný festival

Národopisný festival Milotice - významný festival regionu Kyjovsko

Stredoslovenské folklórne združenie - významný zahr. spolupracovník
Zveřejněno 15.03.2002 v 21:56 hodin

ČESKY DEUTSCH ENGLISH POLSKI

logo

POZVÁNKY
***********
Copyright 1998-2024 © Aleš Mokren a Luděk Šorm