logo
Aktuality ze světa folkloru, folklorní soubory, folklorní festivaly a akce,
folklorní CD, MC, publikace, zvyky a pranostiky, kuchařka...
Český rok

Novinky
Folklorní soubory I.
Folklorní soubory II.
Folklorní kalendář
Folklorní festivaly
Festival Tradice
Folklorní CD a MC
Folklorní fotogalerie
Folklor v éteru
Folklorní publikace
Folklorní kuchařka
Zvyky a pranostiky
Lidé ve folkloru
Folklorní oblasti
Slovensko
Archiv příspěvků
Krátké pozvánky

Kontakt
Pro registrované

Lidové tance v guberniálním sběru z roku 1819

Příspěvek k historické typologii české lidové taneční kultury
publlidovetanceguber
Vydalo Informační a poradenské středisko pro místní kulturu
pracoviště ARTAMA - Praha
Autor: Daniela Stavělová
Redakce: PhDr. Vítězslava Šrámková
Grafická úprava: Vlastimil Crha
Návrh obálky: Pavel Jasanský
Vydáno v roce 1996
Tisk a vazba: IPOS Praha
Příspěvek k historické typologii české lidové taneční kultury.
Takový je podtitul stodvaceti stránkové publikace, která nadmíru poutavým a přitom odborně cenným hodnotí taneční materiál , který byl zaznamenán při guberniálním organizovaném sběru lidových písní a tanců v roce 1819. Dle cenných torzovitých zápisů tanečních melodií, názvů tance a někdy drobných vysvětlujících poznámek k jeho provedení, je provedeno srovnání se zápisy z druhé poloviny 19. století. Tato kniha by měla patřit k téměř povinné výbavě všech, kteří se chtějí věnovat oživování tanečního odkazu našich předků.
Publikaci můžete objednat na adrese:
IPOS ARTAMA P.O.BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2
Zveřejněno 05.11.1999 v 00:35 hodin

ČESKY DEUTSCH ENGLISH POLSKI

logo

POZVÁNKY
***********
Copyright 1998-2024 © Aleš Mokren a Luděk Šorm